Durante el mes de julio el horario será el mismo de siempre, de lunes a viernes de 16:30 a 20:30. Pero desde el 1 hasta el 26 de agosto el Club estará cerrado. Por lo que para recoger la licencia federativa, alquilar material o cualquier otra gestión, tened en cuenta que el último día antes de las vacaciones será el 30 de julio y el primer día tras la vuelta el 26.
¡Que tengáis un buen verano!

Behin-behineko Lehendakariaren jakinarazpena, hautagai bakarra Rafael Elorza Urbina izanik. Alegazioak aurkezteko epea irekitzen da. Ezohiko Batzarra martxoak 28 an ospatuko da Elkartean, lehenengo deialdian arratsaldeko 18:30 tan eta bigarren deialdian 19:00 tan. Gai-zerrenda:

-Lehendakaritzara aurkeztutako hautagai bakarraren onarpena. Zuzendari-Batzordearen aurkezpena.

OTSAILAK 25.-Behin betiko hauteskunde-errolda Elkarteko Idazkaritzan dago bazkideentzat. Hautagaitza aurkezpenen epea irekitzen da, otsailak 25 etik martxoak 3 ra.

HAUTESKUNDE PROZESUA ETA 2019 KO C.V.C.E. EGUTEGIA
CVCEko estatutuetako 36 eta 37 art. V kapituluaren arabera
163/2010 Foru Dekretua 46 eta 47 art.
 
 
URTARRILAK 28.-  Hauteskunde Prozesuari hasiera emateko Zuzendari Batzordeak Ezohiko Batzarraren deialdia egiten du.  Batzarra ospatzeko eguna, otsailak 18.

Ohiko Batzar Orokorra egun berean ospatzen da.

OTSAILAK 18.-  Ezohiko Batzarra.

        -Hauteskunde Prozesuaren onarpena.
        -Hauteskunde-Batzordearen kideen izendapena.

Hauteskunde-Batzordea bolondresekin osatzen da. Bere onarpenerako bozketa egin zen.

         • Hauteskunde-Batzordearen lehen bilera.

OTSAILAK 19.-Web orrialdean 2019 ko hauteskunde-egutegiaren eta hauteskunde-erroldaren argitalpena, erreklamazioen epea irekitzen da. 

OTSAILAK 22.-Argitaratzearen amaiera. Hauteskunde-Batzordearen bigarren bilera.

OTSAILAK 25.-Behin betiko hauteskunde-erroldaren, pertsonalaren eta hautagaitza aurkezpenen epearen argitalpena web orrialdean.

       • Hautagaitzak aurkezpena otsailak 25 etik martxoak 3 ra.

MARTXOAK 4.-Hauteskunde-Batzordearen hirugarren bilera.

MARTXOAK 7.- Hauteskunde-Batzordearen laugarren bilera (hautagaien onarpena edo hautagai bakarra badago, behin-behineko lehendakariaren jakinarazpena. Bat baino gehiago badago, Ezohiko Batzarraren deialdia argitaratuko litzateke Hauteskundeak ospatzeko).

MARTXOAK 8.-Behin-behineko lehendakariaren jakinarazpena argitaratu web orrialdean eta Ezohiko Batzarra ospatzeko data, alegazioak aurkezteko epea.

MARTXOAK 13.- Hauteskunde-Batzordearen bostgarren bilera. Lehendakariaren behin-betiko jakinarazpena hautagai bakarra badago, bestela, Ezohiko Batzarraren data ipini.

MARTXOAK 28.-Ezohiko Batzarra ospatzeko deialdia

        • Hauteskundeak
        • Hautagai bakarra badago, Lehendakaria eta Zuzendari-Batzordearen aurkezpena.
 
* Hauteskunde-Errolda Idazkaritzan kontsultatu dezakete bazkideek.
 

 
PROCESO ELECTORAL Y CALENDARIO C.V.C.E 2019
De conformidad con los estatutos del CVCE arts. 36 y 37 capítulo V
Decreto Foral 163/2010 arts. 46 y 47

28 ENERO.- Convocatoria de la Junta Directiva de una Asamblea Extraordinaria para iniciar el proceso electoral. Fecha de la asamblea, 18 de febrero.

La Asamblea Ordinaria se celebra en la misma fecha.

18 FEBRERO.- Asamblea Extraordinaria.
        -Aprobación del proceso electoral.
        -Designación de los/as miembros de la Junta electoral.

Junta electoral formada por personas voluntarias. Votación para su aprobación.
 
         • Primera reunión de la Junta electoral.

19 FEBRERO.- Publicación en la WEB del calendario electoral y del Censo Electoral 2019, apertura del plazo de reclamaciones.

22 FEBRERO.- Fin de la publicación. Segunda reunión de la Junta Electoral

25 FEBRERO.- Publicación en la WEB del censo electoral definitivo, de la plantilla y del plazo de presentación de las candidaturas.

        • Presentación de candidaturas del 25 de febrero al 3 de marzo.

4 MARZO.- Tercera reunión de la Junta Electoral.

7 MARZO.- Cuarta reunión de la Junta Electoral (admisión de candidaturas, proclamación provisional del/la presidente/a en el caso de que hubiera una candidatura única. En el caso de más candidaturas se realizará la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria para la celebración de Elecciones) 

8 MARZO.- Publicación en la WEB de la proclamación provisional del/a presidente/a y fecha para la celebración de la Asamblea Extraordinaria, plazo de alegaciones.

13 MARZO.- Quinta reunión de la Junta Electoral. Proclamación definitiva del/la presidente/a en el caso de una única candidatura o fijar fecha para la Asamblea Extraordinaria en el caso de haber más.

28 de MARZO.- Celebración de la Asamblea General Extraordinaria

           • Celebración de elecciones
           • En el caso de que hubiera una única candidatura, presentación del/la presidente/a y de la Junta Directiva.
 
* Se puede consultar el Censo Electoral en la Secretaría del Club.
 

Club Vasco de Camping Elkarteak hurrengo otsailak18 an ospatuko dugun 2018 ko Ohiko Batzar Nagusian parte hartzera animatzen zaitu. Bukatzerakoan, Ezohiko Batzarra ospatuko da.
 
BATZAR OROKORRA

Club Vasco de Campingeko Zuzendari Batzordeak eta bere izenean Lehendakariak, indarrean dagoen legezko eta estatutuzko araudiaren arabera, Bazkideen Ohiko Batzar Nagusiaren deialdia adostu du. CVCEko egoitza sozialean hurrengo otsailak 18 an ospatuko da, arratsaldeko 18:30 tan lehen deialdia eta leku berdinean, arratsaldeko 19:00 tan bigarren beialdia.
 
GAI ZERRENDA
 
1.- Aurreko sesioko aktaren irakurketa eta onartzea.
2.- Urteko kontuen (egoera-balantzea, galdu – irabaziak, egoera eta altxortegia) azterketa eta bere kasuan onarpena, mozkinen erabilpena eta zuzendari Batzordearen gestioa. Guzti hau 2018 ko abenduaren 31 an itxitako ekitaldiari egiten dio erreferentzia.
3.- Aurrekontuak eta Sailak
4.- Galde - eskeak
 
Ohiko Batzar Nagusia bukatzerakoan, Ezohiko Batzarra ospatuko dugu.
 
EZOHIKO BATZARRA - HAUTESKUNDE PROZESUA
 
GAI ZERRENDA
 
1.- Aurreko sesioko aktaren irakurketa eta onartzea.
2.- Hauteskunde prozesuaren onarpena eta hauteskunde-batzordearen kideen izendapena.
3.-Oraingo Zuzendari Batzordearen kargu-uztea eta Batzorde Kudeazailearen sorrera  (Jarduneko Batzordea)
4.-Galde-eskeak


Hegaztien munduan murgiltzeko hastapen ikastaroa antolatu dugu elkartean datorren azaroak 29rako. Informazio guztia HEMEN

 

Ekainak 10 igandean, Valladolid-en 2018 urteko lehiaketa egutegiaren proben artean ilusio gehiena pizten duena ospatu genuen. Club Vasco de Camping-ek bi talde aurkeztu ditu. Lehenengoa emakumezkoa, 5 partaidek osatzen zuten eta gizonezkoena, 7 pertsona.

Emakumezkoen taldea Espainia mailan txapelunordea izan zen eta gizonezkoena hirugarren geratu zen.

Hemendik zoriondu nahi zaituztegu denboradan zehar lortutako emaitza onengatik. 

Hurrengo hitzordua uztailak 7 an izango da, oraingoan Donostian, Miramonen konkretuki. FEDME Ranking-aren barne sartzen den Gipuzkoako 1. Txapelketa. Guretzat hain berezia den kirola gertutik ikusi ahal izango duzue!

CVCEko Ipar Martxako taldeak, Urnietan ospatutako“Don Bosko Nordic Walking Txapelketa”ren lehen edizioan.
Aurreko otsailak 18 an Ipar Martxako lehiaketa taldeak Urnietan hasi zuen denborada eta lortutako emaitzak mantentzea espero dugu.
Don Bosco Nordic Walking Txapelketan, taldeko 14 partaide egon ziren eta guztiek maila oso onean bukatu zuten.
Gizonezkoen podioa Agustin, Gorka eta Pepelurentzat izan zen eta emakumezkoena Marijo eta Arantzarentzat.
Zorionak talde guztiari!

 

Club Vasco de Camping Elkarteak hurrengo martxoak 6 an ospatuko dugun 2017 ko Ohizko Batzar Nagusian parte hartzera animatzen zaitu. Bukatzerakoan, Ezohiko Batzarra ospatuko da.


BATZAR OROKORRA

Club Vasco de Campingeko Zuzendari Batzordeak eta bere izenean Lehendakariak, indarrean dagoen legezko eta estatutuzko araudiaren arabera, Bazkideen Ohizko Batzar Nagusiaren deialdia adostu du. CVCEko egoitza sozialean hurrengo martxoak 6 an ospatuko da, arratsaldeko 18:30 tan lehen deialdia eta leku berdinean, arratsaldeko 19:00 tan bigarren beialdia.
 


GAI ZERRENDA


1.- Aurreko sesioko aktaren irakurketa eta onartzea.
2.- Urteko kontuen (egoera-balantzea, galdu – irabaziak, egoera eta altxortegia) azterketa eta bere kasuan onarpena, mozkinen erabilpena eta zuzendari Batzordearen gestioa. Guzti hau 2017 ko abenduaren 31 an itxitako ekitaldiari egiten dio erreferentzia.
3.- Aurrekontuak eta Sailak 
4.- Galde - eskeak

 

Ohiko Batzar Nagusia bukatzerakoan, Ezohiko Batzarra ospatuko dugu.

 

EZOHIKO BATZARRA

 

GAI ZERRENDA

 

1.- Aurreko sesioko aktaren irakurketa eta onartzea.

2.-Bortiri-ri buruzko informazio orokorra

3.-Erabilpen kuota berriak

4.-Galde - eskeak