Jarduera fisikoaren eta kirolaren jarraibideak aire zabalean

 

NORMALTASUN BERRIA: 2020KO URRIAK 26

Mugakide diren udalerrien arteko mugikortasuna baimentzen da kirol-jarduerak edo aire zabaleko jarduera fisikoak egiteko.

 

Kirol-jarduera fisikoa bakarka edo taldeka egin ahal izango da aire zabalean, kontaktu fisikorik gabe, eta gehienez ere 6 pertsonako taldeetan, aldi berean.

• Aldi berean talde bat baino gehiago egon daitezke.

• Ez da onartzen taldeen eta horien arduradunen arteko harremana, eta arduradun bat egon daiteke talde batekin baino gehiagorekin.

• Musukoarekin, jarduera fisikoko uneetan izan ezik, betiere pertsonen arteko gutxieneko segurtasun-distantzia 1,5 metrokoa dela bermatzen bada.

 

Urriaren 25 an haur taldearen mendi txangoekin itzultzen gara. Gure jarduera-protokoloa kontsultatzeko klikatu hemen.

Zuen argazki hoberenak bidaltzen joan ohiko argazki lehiaketa sozialan parte hartzeko. Oinarriak ikusteko klikatu hemen

Zuzendaritza Batzordeak talde txikietan txangoei berrekiteko formula bat aztertzen ari da. Hurrengo egunetan xehetasun guztiak edukiko dituzue.

Urriak 15 a zure ipuina aurkezteko azken eguna izango da. Kontsultatu oinarriak hemen. 

 

Alarma-egoera kendu ondoren, Elkarteko jarduerak berreskuratzen ditugu, araudi berriaren arabera. Eskatu informazioa Idazkaritzan.

Bazkide agurgarria,
 
Osasun-agintariek Coronavirus epidemia dela eta emandako gomendioak jarraituz, momentuz Elkarteko jarduera guztiak bertan behera uzten ditugula jakinaratzen dizugu. Kontrakoa esan arte, Elkartea irekita egongo da. Hala ez balitz berehala esango genizueke.
 
Mila esker zuen konpresioagatik,
Zuzendari-Batzordearen izenean,
Rafa Elorza (Lehendakaria)

 
Club Vasco de Camping Elkarteak hurrengo otsailak 27 an ospatuko dugun 2019 ko Ohiko Batzar Nagusian parte hartzera animatzen zaitu. 
 
BATZAR OROKORRA
 
Club Vasco de Campingeko Zuzendari Batzordeak eta bere izenean Lehendakariak, indarrean dagoen legezko eta estatutuzko araudiaren arabera, Bazkideen Ohiko Batzar Nagusiaren deialdia adostu du. CVCEko egoitza sozialean hurrengo otsailak 27 an ospatuko da, arratsaldeko 18:30 tan lehen deialdia eta leku berdinean, arratsaldeko 19:00 tan bigarren beialdia.
 
GAI ZERRENDA
 
1.- Aurreko sesioko aktaren irakurketa eta onartzea.
2.- Urteko kontuen (egoera-balantzea, galdu – irabaziak, egoera eta altxortegia) azterketa eta bere kasuan onarpena, mozkinen erabilpena eta zuzendari Batzordearen gestioa. Guzti hau 2019 ko abenduaren 31 an itxitako ekitaldiari egiten dio erreferentzia.
3.- Aurrekontuak eta Sailak
4.- Galde - eskeak
 
Ohiko Batzar Orokorra bukatu ondoren, Ezohiko Batzarra ospatuko dugu.
 
EZOHIKO BATZARRA - ESTATUTUEN ALDAKETA
 
Puntu bakarra
 
Estatutuen aldaketa Zuzendari-Batzordearen pertsona kopurua zehazteko. 

El Club Vasco de Camping Elkartea informa que el día 27 de febrero de  2020 celebrará su Asamblea General Ordinaria del ejercicio 2019 e  invita a sus socios/as a participar en la misma. 
 
ASAMBLEA ORDINARIA
 
La Junta Directiva del Club Vasco de Camping Elkartea y en su nombre  el Presidente, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en  vigor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Socios que se  celebrará en la sede social del CVCE  el próximo día  27  de  febrero  de 2020 a las 18:30 horas en primera convocatoria, en el mismo lugar a  las 19:00, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:
 
ORDEN DEL DÍA
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta Anterior

2.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance,  Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Situación y Tesorería) del CVCE , de  la aplicación de resultados y la gestión de la Junta Directiva, todo  ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019

3.- Secciones y presupuestos

4.- Ruegos y preguntas

 

Una vez finalizada la Asamblea Ordinaria, se celebrará una Asamblea Extraordinaria.

 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA-MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS

 

PUNTO ÚNICO

 

Modificación de los Estatutos para concretar el número de personas que componen la Junta Directiva.

 

Uztailan zehar ordutegia betikoa izango da, astelehenetik ostiralera 16:30 tatik 20:30 ak arte. Baina abuztuak 1 tik 26 ra Elkartea itxita egongo da, beraz, federatu txartela jaso, materiala alokatu, edo egin beharreko edozertarako kontutan eduki uztailak 30 a azken eguna izango dela oporrak hartu baino lehen eta abuztuak 26, oporretako itzuliaren lehen eguna.
Udara ona izan!