Abentura-eremuan eskalatzeko ikastaroa eta GGMEren ertzen hastapen ikastaroa: Vascalatzaileak diru-laguntzak gazteentzat
Dakizuenez, Vascalatzaileak taldearen ekintzak ez dira ikastaro edo jarduera gidatuak, baizik eta gutxieneko ezagutza duten eskalatzaile eta alpinista autonomoen topaketak. Hala ere, 30 urtetik beherakoek baldintza onuragarriagoetan parte hartzeko behar duten prestakuntza eskuratu ahal izateko, CVCEk 30 €-ko 6 diru-laguntza eskaintzen ditu GGMEk datorren hilean antolatutako dituen ikastaro hauetara joateko: abentura-eremuan eskalatzeko ikastaroetara (https://www.gmf.eus/noticias/139/curso_de_escalada_de_aventura/lang/cast/) eta ertzen haspeneko ikastaroa (federakuntzat ez du oraindik ikastaro honen informaziorik argitaratu)

 

Baldintzak:


1. Mendiko bazkidea eta federatua izatea.
2. 30 urtetik beherakoa izatea.
3. Helburuetako bat bazkideei "Vascalatzaileak" jardueretan parte hartzeko aukera ematea denez, jasotako laguntza bakoitzeko, diru-laguntzaren onuradunak konpromisoa hartzen du jarduera horrekin edo sailaren urteko egutegia osatzen dutenen antzeko jardueretako batean parte hartzeko, ezinbesteko kasuetan izan ezik.
4. Guztira, 6 laguntza esleituko dira, Idazkaritzan eskatu dutenen ordenaren arabera.
5. Laguntzen eskuragarritasuna idazkaritzan kontsultatu ondoren, bazkideak izango du ahalik eta lasterren matrikulatzeko ardura, eta idazkaritzak ordainduko du laguntza gisa ezarritako zenbatekoa, GMF-ra egindako diru-sarreraren egiaztagiria CVCE-n aurkeztu ondoren.
6. Pertsona bakoitza ikasturte bakoitzean behin bakarrik izan daiteke laguntzaren onuradun.

 

Curso de escalada en terreno de aventura y Curso de iniciación a las aristas de la GGME: Ayudas Vascalatzaileak para la asistencia de jóvenes.
Como ya sabéis, las actividades Vascalatzaileak no son cursos ni actividades guiadas si no encuentros de escaladores y alpinistas autónomos con unos conocimientos mínimos. Sin embargo, para que los menores de 30 puedan adquirir la formación necesaria para participar en ellas en unas condiciones más ventajosas, el CVCE convoca un 6 ayudas Vascalatzaileak de 30 € para asistir a cada uno de los siguientes cursos organizados por la GGME el mes que viene: “Curso de escalada en terreno de aventura” (https://www.gmf.eus/noticias/139/curso_de_escalada_de_aventura/lang/cast/) y “Curso de iniciación a las aristas” (de este curso no tenemos información todavía pues aún no se ha publicado por la federación pero permaneced atentos ya que, si os interesan, las condiciones de sus ayudas serán las mismas).


Condiciones:


1. Ser socia/o y federada/o de montaña.
2. Ser menor de 30 años de edad.
3. Dado que uno de los objetivos es permitir la participación en las “actividades Vascalatzaileak” a las personas socias, por cada ayuda percibida la persona beneficiaria de la subvención se compromete a participar en una de las actividades Vascalatzaileak relacionada con esa actividad o similar de las que componen el calendario anual de la sección salvo causa de fuerza mayor.
4. Se asignarán un total de 6 ayudas por orden de solicitud de la misma a secretaría.
5. Tras la consulta en secretaría de la disponibilidad de las ayudas, será la persona socia la encargada de matricularse a la mayor brevedad, pagando secretaría la cantidad estipulada como ayuda tras la presentación del justificante del ingreso en la cuenta de la GMF.
6. Cada persona podrá ser beneficiaria de la ayuda una sola vez por curso.