CVCE KO MENDIKO ESKIKO IRTEERA – OTSAILAK 24 ETA 25

SALIDA CVCE MENDIKO ESKIA – FEBRERO 24 Y 25

 

Datorren Otsailaren 24an eta 25ean mendiko eskiko irteera bat egingo da. Uztarrozen, Bortiriko aterpean, egingo da topaketa. Bi gau izango dira,  hilaren 24ko gosaria eta afaria eta hilaren 25eko gosaria zerbitzatuko dira. Bortiriko egonaldiaren, gosarien eta afariaren kostua 43 €-koa da. (Ez bazkideek 57 euro)

 El próximo 24 y 25 de Febrero se programa una salida de esquí de montaña. El lugar de encuentro se realizará en Uztarroz, Refugio de Bortiri. La pernocta constará de dos noches y se servirá el desayuno y cena del día 24 y desayuno del día 25. El coste de la estancia, desayunos y cena de Bortiri, asciende a 43  €. (No socios 57 euros)

Bortirirako bidaia norberaren ibilgailuetan egingo da, eta aukera ona da ibilgailuak partekatzea gastuak banatzeko. Watshapp talde bat sortuko da irteera koordinatu ahal izateko.

 El desplazamiento a Bortiri se realizará en vehículos propios, es una buena opción compartir vehículos para repartir gastos. Se creará un grupo de watshapp para poder coordinar la salida.

Izena ematen duen jendearen arabera, taldeak sortuko dira irteera bertaratutakoei egokitu ahal izateko, forma egoera eta eski mailaren arabera. Halaber, elurraren egoera, alde nibologikoa, eguraldiaren partea eta abar hartuko dira kontuan.

En función de la gente que se apunte, se crearán grupos para poder adecuar la salida a los asistentes, en función de su estado de forma y nivel de esquí. También se tendrá en cuenta el estado de la nieve, el parte nivológico, el parte meteorológico, etc.

 

Irteeran parte hartzeko baldintza nekearioak:

 

- Dagokion federazio-lizentzia edo asegurua izatea.

- Jarduera egiteko behar den materiala izatea.

- Orri honen bidez ematen den erantzukizunpeko adierazpena idazkaritzan entregatzea.

 

Requisitos necesarios para participar en la salida:

 

 • Estar en posesión de la licencia federativa o seguro correspondiente.
 • Disponer del material necesario para la realización de la actividad.
 • Entregar en secretaria la declaración responsable que se facilita con esta hoja.

 

Irteerarako beharrezko materiala:

 

Eski-materiala:

 

 • Eski-zeharbideko botak.
 • Eskiak
 • Bastoiak
 • Foka-larruak
 • Kutxilak

 

Segurtasun-materiala:

 

 • Kaskoa
 • Pala
 • Zunda
 • Arva/DVA
 • Mendiko materiala
 • Pioleta
 • Kranpoiak

 

Material necesario para la salida:

 

Material de Esquí:

 • Botas de esquí travesía
 • Esquís
 • Bastones
 • Pieles de focas
 • Cuchillas

 

Material de Seguridad

 • Casco
 • Pala
 • Sonda
 • Arva / DVA

Material de Montaña

 • Piolet
 • Crampones

 

Horri gehitu beharko zaizkio jarduera egiteko jantziak, motxilak, eguneko janaria, etab.

 

Oharra: Ekitaldi hau ez da ikastaro edo jarduera gidatu bat. Irteerako parte-hartzaileek konpetenteak eta autonomoak izan behar dute.

 

A esto se deberá añadir la vestimenta para la realización de la actividad, mochilas, comida para el día, etc.

 

Nota: Este evento no es un curso ni una actividad guiada. Los participantes de la salida deben ser competentes y autónomos.