CVCE MENDIKO ESKIKO IRTEERA – Martxoak 16-17

SALIDA CVCE MENDIKO ESKIA – 16-17 Marzo

 

 

Datorren Martxoaren 16-17 an mendiko eskiko irteera bat egingo dugu. Uztarrozen, Bortiriko aterpean, egingo da topaketa. Bi gau igaroko ditugu bertan, eta hilaren 16ko gosaria eta afaria eta hilaren 17ko gosaria zerbitzatuko dira. Bortiriko egonaldiaren, gosarien eta afariaren kostua 43 €-koa da (57  € ez bazkideak).

 

El próximo 16-17 de Marzo se programa una salida de esquí de montaña. El lugar de encuentro se realizará en Uztarroz, Refugio de Bortiri. La pernocta constará de dos noches y se servirá el desayuno y cena del día 16 y desayuno del día 17. El coste de la estancia, desayunos y cena de Bortiri, asciende a 43 € (57 € no socios).

 Bortirirako bidaia norberaren ibilgailuetan egingo da, eta aukera ona da ibilgailuak partekatzea gastuak banatzeko. Watshapp talde bat sortuko da irteera koordinatu ahal izateko.

 El desplazamiento a Bortiri se realizará en vehículos propios, es una buena opción compartir vehículos para repartir gastos. Se creará un grupo de watshapp para poder coordinar la salida.

 Izena ematen duen jendearen arabera, taldeak sortuko dira irteera bertaratutakoei egokitu ahal izateko, eskiaren formaren eta mailaren arabera. Halaber, elurraren egoera, alde nibologikoa, eguraldiaren partea eta abar hartuko dira kontuan.

 En función de la gente que se apunte, se crearan grupos para poder adecuar la salida a los asistentes, en función de su estado de forma y nivel de esquí. También se tendrá en cuenta el estado de la nieve, el parte nivológico, el parte meteorológico, etc.

 

Irteeran parte hartzeko beharrezko baldintzak:

 

-  Federatu-lizentzia edo asegurua izatea.

- Jarduera egiteko behar den materiala izatea.

- Erantzukizunpeko adierazpena sinatua idazkaritzan entregatzea.

 

Requisitos necesarios para participar en la salida:

 

 • Estar en posesión de la licencia federativa o seguro correspondiente.
 • Disponer del material necesario para la realización de la actividad.
 • Entregar en secretaria la declaración responsable que se facilita con esta hoja.

 

Irteerarako beharrezko materiala:

 

Eski-materiala:

Mendiko eskiko botak.

Eskiak.

Bastoiak.

Foka-larruak

Kutxilak.

 

Segurtasun-materiala

Kaskoa

Pala

Sonda

Arva/DVA

Mendiko materiala

Pioleta

Kranpoiak.

 

Horri gehitu beharko zaizkio jarduera egiteko jantziak, motxilak, eguneko janaria, etab.

 

 

Material necesario para la salida:

 

Material de Esqui:

 • Botas de esquí travesía.
 • Esquís.
 • Bastones
 • Pieles de focas
 • Cuchillas

 

Material de Seguridad

 • Casco
 • Pala
 • Sonda
 • Arva / DVA

Material de Montaña

 • Piolet
 • Crampones

 

A esto se deberá añadir la vestimenta para la realización de la actividad, mochilas, comida para el día, etc.

 

Oharra: Ekitaldi hau ez da ikastaro edo jarduera gidatu bat. Irteerako parte-hartzaileek konpetenteak eta autonomoak izan behar dute.

 Nota: Este evento no es un curso ni una actividad guiada. Los participantes de la salida deben ser competentes y autónomos.