Zuzendari Batzordeak, ekainaren 3an Elkartean egindako bileran, egutegian programatutako jarduerak berrabiaraztea erabaki zuen. Jarduera guztiak COVID-19aren prebentzioari buruz indarrean dagoen araudia zorrotz betez egin beharko dira.