Datorren urteari begira, bi aldaketa garrantzitsu daude federazio-lizentziari dagokionez. Alde batetik, federatu txartela digitala eta aseguruari buruzko gainerako informazio garrantzitsua eskuratzeko aukera, “Euskal Mendizale” aplikazioa deskargatuz. Bestetik, "Asociación Correspondencia de Refugios" elkartea sortzearen ondorioak. Azken puntu horretan sakondu nahi dugu, gaizki-ulertuak saihesteko.

Elkarte horrek Kataluniako, Aragoiko, Nafarroako eta Asturiasko federazioen aterpe guztiak biltzen ditu bai eta etorkizunean elkarte horretara atxikiko diren beste federazio autonomiko batzuetako aterpeak ere (momentuz, Euskal Autonomia Erkidegoak, Madrilek, Valenciak eta Balearrak gehitu dira). Horrek esan nahi du  Espainiako alderdiko Pirinioetako aterpe guztiak eta Asturiasko Picos de Europako aterpeak elkarte berri horren kide izatera pasatu direla eta elkarte horren arabera antolatuko direla, FEDMEtik kanpo. Beraz, 2023an nahikoa da Euskal lizentzia lortzea aipatutako alderdietan deskontuak edukitzeko.

FEDME lizentzia, aurrerantzean ere, Pirinioetako alderdi frantsesean, elkarte berri honetara ez atxikitzea erabakitzen duten federazio autonomikoen (momentuz, Andaluzia, Gaztela eta Leon eta Extremadura) eta atzerriko aterpeetan deskontuak lortzeko baldintza izango da.

Correspondencia-ko aterpeak kontsultatzeko eta akordioari gehitutako federakuntzak ikusteko web orrialdea: www.correspondenciarefugios.org

 

De cara al próximo año hay dos cambios importantes en relación a la licencia federativa. Por un lado, la posibilidad de disponer del carnet de federado digital y demás información relevante sobre el seguro descargándose la app “Euskal Mendizale”. Por otro lado, las consecuencias derivadas de la creación de la "Asociación Correspondencia de Refugios". En este último punto queremos profundizar para evitar confusiones.

Dicha asociación reúne a todos los refugios de las federaciones catalana, aragonesa, navarra y asturiana así como a aquellos refugios pertenecientes a otras federaciones autonómicas que se adhieran en un futuro próximo a la citada asociación (por el momento se han unido la Comunidad Autónoma Vasca, Madrid, Valencia y Baleares). Ello implica que todos los refugios pirenaicos de la vertiente española así como los refugios asturianos de Picos de Europa han pasado a pertenecer y organizarse de acuerdo a esta nueva asociación al margen de la FEDME. Esto quiere decir que en 2023 es suficiente obtener la licencia EMF para beneficiarse de los descuentos en dichas zonas.

La licencia FEDME seguirá siendo un requisito para obtener descuentos en los refugios de la vertiente francesa del Pirineo, de aquellas federaciones autonómicas que no se adhieran a la nueva asociación (de momento, Andalucía, Castilla y León y Extremadura) y para los refugios en el extranjero.

Web para consultar los refugios de la Correpondencia, así como las federaciones adheridas al acuerdo: www.correspondenciarefugios.org