HAUTESKUNDE PROZESUA ETA 2019 KO C.V.C.E. EGUTEGIA
CVCEko estatutuetako 36 eta 37 art. V kapituluaren arabera
163/2010 Foru Dekretua 46 eta 47 art.
 
 
URTARRILAK 28.-  Hauteskunde Prozesuari hasiera emateko Zuzendari Batzordeak Ezohiko Batzarraren deialdia egiten du.  Batzarra ospatzeko eguna, otsailak 18.

Ohiko Batzar Orokorra egun berean ospatzen da.

OTSAILAK 18.-  Ezohiko Batzarra.

        -Hauteskunde Prozesuaren onarpena.
        -Hauteskunde-Batzordearen kideen izendapena.

Hauteskunde-Batzordea bolondresekin osatzen da. Bere onarpenerako bozketa egin zen.

         • Hauteskunde-Batzordearen lehen bilera.

OTSAILAK 19.-Web orrialdean 2019 ko hauteskunde-egutegiaren eta hauteskunde-erroldaren argitalpena, erreklamazioen epea irekitzen da. 

OTSAILAK 22.-Argitaratzearen amaiera. Hauteskunde-Batzordearen bigarren bilera.

OTSAILAK 25.-Behin betiko hauteskunde-erroldaren, pertsonalaren eta hautagaitza aurkezpenen epearen argitalpena web orrialdean.

       • Hautagaitzak aurkezpena otsailak 25 etik martxoak 3 ra.

MARTXOAK 4.-Hauteskunde-Batzordearen hirugarren bilera.

MARTXOAK 7.- Hauteskunde-Batzordearen laugarren bilera (hautagaien onarpena edo hautagai bakarra badago, behin-behineko lehendakariaren jakinarazpena. Bat baino gehiago badago, Ezohiko Batzarraren deialdia argitaratuko litzateke Hauteskundeak ospatzeko).

MARTXOAK 8.-Behin-behineko lehendakariaren jakinarazpena argitaratu web orrialdean eta Ezohiko Batzarra ospatzeko data, alegazioak aurkezteko epea.

MARTXOAK 13.- Hauteskunde-Batzordearen bostgarren bilera. Lehendakariaren behin-betiko jakinarazpena hautagai bakarra badago, bestela, Ezohiko Batzarraren data ipini.

MARTXOAK 28.-Ezohiko Batzarra ospatzeko deialdia

        • Hauteskundeak
        • Hautagai bakarra badago, Lehendakaria eta Zuzendari-Batzordearen aurkezpena.
 
* Hauteskunde-Errolda Idazkaritzan kontsultatu dezakete bazkideek.