Club Vasco de Camping Elkarteak hurrengo otsailak18 an ospatuko dugun 2018 ko Ohiko Batzar Nagusian parte hartzera animatzen zaitu. Bukatzerakoan, Ezohiko Batzarra ospatuko da.
 
BATZAR OROKORRA

Club Vasco de Campingeko Zuzendari Batzordeak eta bere izenean Lehendakariak, indarrean dagoen legezko eta estatutuzko araudiaren arabera, Bazkideen Ohiko Batzar Nagusiaren deialdia adostu du. CVCEko egoitza sozialean hurrengo otsailak 18 an ospatuko da, arratsaldeko 18:30 tan lehen deialdia eta leku berdinean, arratsaldeko 19:00 tan bigarren beialdia.
 
GAI ZERRENDA
 
1.- Aurreko sesioko aktaren irakurketa eta onartzea.
2.- Urteko kontuen (egoera-balantzea, galdu – irabaziak, egoera eta altxortegia) azterketa eta bere kasuan onarpena, mozkinen erabilpena eta zuzendari Batzordearen gestioa. Guzti hau 2018 ko abenduaren 31 an itxitako ekitaldiari egiten dio erreferentzia.
3.- Aurrekontuak eta Sailak
4.- Galde - eskeak
 
Ohiko Batzar Nagusia bukatzerakoan, Ezohiko Batzarra ospatuko dugu.
 
EZOHIKO BATZARRA - HAUTESKUNDE PROZESUA
 
GAI ZERRENDA
 
1.- Aurreko sesioko aktaren irakurketa eta onartzea.
2.- Hauteskunde prozesuaren onarpena eta hauteskunde-batzordearen kideen izendapena.
3.-Oraingo Zuzendari Batzordearen kargu-uztea eta Batzorde Kudeazailearen sorrera  (Jarduneko Batzordea)
4.-Galde-eskeak