NAFARROAKO GAZTELUAK BIZKAIAN / CASTILLOS NAVARROS EN BIZKAIA
ASTXIKI
 
 
Abadiño (Mendiola)-Artola-Astxiki-Artolako lepoa-Abadiño (Mendiola)
(Astxiki: Por el S y por el N)
 
Eguna : 2020ko Ekainak 21  
Fecha : 21 de junio de 2020
Ordua: 7:00  
Hora: 7:00
Irteera: Autobus geltokia  
Salida: Estación de autobuses
Arduraduna: Marko Sierra, Maite Jauregi  
Responsable: Marko Sierra, Maite Jauregi
Iraupena: 4ordu   
Duración: 4horas
Desnibelak: 540m gora, 540m behera, 12,1km
Desniveles: 540m ascenso, 540m descenso, 12,1km
Zailtasuna: Erdia  
 
Dificultad: Media
Colaboradores - Laguntzaileak: Donostia Kirolak – Gipuzkoako Foru Aldundia -Kutxa
 
 
Gomendioak / Recomendaciones: 

Mendiko botak, bastoiak eta argazki kamera.
Botas de monte, suelas buenas, bastón, máquina de fotos.
 
Azalpena / Descripción:
 
Zailtasun ertaina duen arren, egun osoa daukagu txangoa arazorik gabe osatu ahal izateko. Poliki abiatuko gara helburua lortzeko. Zailtasun ertaineko ibilaldi pedagogikoa da. Historia, geologia, basogintza eta hidrologia aztertuko ditugu. Durango eta mendiaren ikuspegiak ederrak dira.

Aunque tiene una dificultad media, tenemos día largo para poder hacer sin problemas, esta excursión. Iremos despacio para conseguir el objetivo. Se trata de una excursión de senderismo pedagógica, de dificultad media. Daremos un repaso a la HISTORIA, geología, la selvicultura, hidrología. Las vistas hacia Durango y el monte son bellas.
 
 
BAZKIDEEK  / SOCIOS: 15 € //  GAINERAKOEK  / NO SOCIOS:  20 €
Izena ematerakoan  ordaindu behar da /Se deberá abonar en el momento de apuntarse
Inskripioen hasiera: Ekainak 10 (astelehena) /Apertura inscripciones: 10 de Junio (lunes)