ZIORDIA

Datorren azaroaren 27an 2021eko Vascalatzaileen azken irteera egingo dugu. Ziordian hainbat bide luze eskalatzera joango gara. 08: 30ean elkartuko gara eta hormak eskaintzen dizkigun bideetan eskalatzen igaroko dugu goiza. Eguna borobiltzeko babarrunak jango ditugu Urbasa tabernan, 16: 00etan, 16 euroko menuarekin.
Jarduera soka-talde osoetarako pentsatuta dago; hala ere, aurrez izena eman ahal izango dute soka-talde kiderik gabeko pertsonek, egoera berean dauden beste batzuekin harremanetan jarri ahal izateko, parte har dezaketen soka-talde berriak osatzeko.
Izen-ematea Elkarteko idazkaritzaren bidez egingo da, aurrez aurre, telefonoz edo posta elektronikoz, azaroaren 24a baino lehen. Jatetxeari gauzak errazteko eta bazkarian parte hartzeko, 16 euro sartuko ditugu idazkaritzan edo klubeko kontuan.

Federatuta egotea nahitaezkoa da; beraz, bazkide ez diren parte-hartzaileek federatu-txartelaren edo kirol-jardueraren indarreko aseguruaren argazki bat erantsi beharko dute izena ematerakoan.

Garraioa gure kabuz antolatuko dugu. Hala ere, ibilgailu-kopurua minimizatzeko, ibilgailurik ez duten beste pertsona batzuk hartzeko prest dauden parte-hartzaileek, edo, besterik gabe, horiek osatzeko prest daudenek, izena ematerakoan jakinaraziko lukete. 


CVCEko eskalada ataleko jarduerak, Vascalatzaileak, berariaz aipatu ezean, ez dira ikastaro edo jarduera gidatuak.

Eskalatzaile eskudunen eta autonomoen arteko topaketak dira, kirol-modalitate honi dagozkion arriskuak uneoro kudeatzeko; parte-hartzaileek berek hartuko dituzte beren gain arrisku horiek, jakin badakitelako eskalada-jardueran zehar parte-hartzaileek berek osatuko dutela kordada, eta ez dagoela horren garapena kudeatuko duen gida edo monitorerik.

Topaketa eskalatzaile eskudunak eta autonomoak dira, egin beharreko jardueraren arriskuak uneoro kudeatzeko, eta haiek hartuko dituzte beren gain.
Parte-hartzaile guztiek gai izan behar dute, gutxienez, honako hauek ziurtatzeko: lehenengo eta bigarren soka-talde bat aseguratu bitarteko egokiak erabiliz; segurtasunez egin behar dute aurrera aukeratutako bidetik; bilgune seguruak egin behar dituzte; soka behar bezala kudeatu behar dute; eta, behar izanez gero, bidea segurtasunez utzi behar dute.
Gainera, soka-talde bakoitzak taldeko materiala (soka, zintak, segurtatzeko materiala, autosokorroko materiala eta bilgunetarako materiala) eta banakakoa (arnesa, katu-oinak, ainguratzeko kaboa (k), aseguratzailea/jaiskailua eta kaskoa (k)) izan beharko ditu, egokiak eta baldintza onetan.


El próximo 27 de noviembre realizaremos la última salida de Vascalatzaileak de 2021. Iremos a escalar vías de varios largos en Ziordia. Nos juntaremos a las 08:30 y pasaremos la mañana escalando en las diferentes vías que nos ofrece la pared. Para redondear el día terminaremos comiendo babarrunas en el bar Urbasa, donde hemos reservado sitio a las 16:00 con un menú de 16 euros.
La actividad está pensada para cordadas completas, no obstante, se podrán preinscribir personas sin compañeros de cordada con el fin de poder ponerlas en contacto con otras en sus mismas circunstancias para formar nuevas cordadas que puedan participar.
La inscripción se realizará a través de secretaría del Club de forma presencial, telefónica o por email antes del 24 de noviembre. Para facilitar las cosas al restaurante y participar en la comida, haremos el ingreso de 16 euros bien en secretaría o en la cuenta el Club.

El transporte se realizará por medios propios. No obstante para minimizar el número de vehículos, los participantes que estén dispuestos a acoger a otras personas que no dispongan de vehículo, o simplemente para completarlos que lo comuniquen al realizar la inscripción.

Estar federado es obligatorio por lo que los participantes no socios deberán adjuntar en su inscripción una fotografía de la tarjeta de federado o seguro de actividad deportiva en vigor para su comprobación.

Las actividades de la sección de escalada del CVCE, Vascalatzaileak, salvo mención expresa, no constituyen cursos o actividades guiadas. Son encuentros de escaladores y escaladoras competentes y autónomos para gestionar en todo momento los riesgos inherentes a esta modalidad deportiva; riesgos que serán asumidos por los propios participantes, conocedores de que, durante la actividad de escalada, la cordada estará formada por los propios participantes, sin que exista un guia/monitor que gestione el desarrollo de la misma.
Todos las personas participantes deberán al menos ser capaces de: asegurar a un primero y a un segundo de cordada utilizando los medios adecuados, progresar con seguridad por la vía elegida, montar reuniones seguras, gestionar correctamente la(s) cuerda(s) y abandonar la vía con seguridad en caso necesario.
Además cada cordada deberá de contar con el material grupal (cuerda(s), cintas, material de aseguramiento, material de autosocorro y material para reuniones) e individual (arnés, gatos, cabo(s) de anclaje, asegurador/descensor y casco imprescindible) adecuado y en buenas condiciones.
Las personas participantes deberán de estar en posesión de las correspondientes licencias federativas o seguros de actividad deportiva con cobertura equivalente para la actividad correspondiente.