Irailak 15: Uliaren garbiketa

Jarduerak bi orduko iraupena izango du eta honen helburuak bi izango dira, lehena kirola egitea eta bigarrena natura zaintzea, Uliari garbiketa xume bat egitea.
Korrika era honi "PLOGGING" deitzen diote, hau da korri eta jaso. Ekintza arratsaldeko 17:30etan Ategorrietako pilotalekuan hasiko genuke eta 19:30etan  Larramendi gasolindegi inguruan amaitu, argazkiak atera, zaborra edukiontzietara bota eta bakoitza bere etxera. Korrikaldiaren zehaztasun gehiago aurrerago helaraziko zaizkizue, ibilbidea, zer eraman...
OHARRA: antolakuntzak eskularruak eta zabor poltsak eramango ditu.


15 de Septiembre: Limpieza de Ulia

Una vez más llevaremos adelante la actividad Uliaren garbiketa. Tendrá una duración de dos horas y sus objetivos serán dos, el primero hacer deporte y el segundo cuidar la naturaleza, realizar una sencilla limpieza en Ulia.
A esta forma de correr la llaman "PLOGGING", es decir, correr y recoger. La actividad comenzará a las 17:30 en el frontón de Ategorrieta y terminará a las 19:30 en la gasolinera Larramendi, fotografiarse, tirar la basura a los contenedores y cada uno a su casa. Más detalles de la carrera en breve, el recorrido, qué llevar...
Nota: la organización llevará guantes y bolsas de basura.