ARTIKUTZA
 
 
Eguna : 2019 Ekainak 1  
Fecha :  1 de Junio 2019
Ordua: 10:00 h 
Hora:  10:00 h
Irteera: Zehazteko 
Salida: Por concretar
Arduraduna: Jorge Lamosa 
Responsables:   Jorge Lamosa
Iraupena: 4 ordu + bazkaria 
Duración: 4 horas + comida
Distantzia: 25 km 
Distancia :  25 km
Colaboradores - Laguntzaileak: Donostia Kirola – Gipuzkoako Foru Aldundia -Kutxabank

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES:
 
Materiala: mendiko arropa aproposa, gore edo uretako kapa, kaskoa, eskularruak, betaurrekoak eta bestelakoak. Erreminta eta beharreko ordezkoak. Ura eta jateko zerbait.
Material: Ropa adecuada de montaña, gore o capa de agua o cortavientos, casco, guantes, gafas y otras protecciones. Herramientas y recambios necesarios. Algo de comida y agua.
 
AZALPENA / DESCRIPCIÓN:
 
Mountain Bike taldeko irteera Airkutzan zehar. Lau orduko ibilbide ertaina/aurreratua  burutuko dugu, bukatu ondoren bazkaria. Abiapuntua, ordua eta kotxeen antolaketa azken bi egunetan komentatuko dugu jende kopuruaren araberakoa izango delako.
Salida de la sección de mountain bike por los caminos de la finca de Artikutza. Completaremos una ruta de nivel medio/avanzado de unas cuatro horas de duración aproximadamente y comeremos algo después de la salida. El lugar dónde quedaremos y comenzaremos la ruta, así como organizar los coches y otros detalles, lo concretaremos los dos últimos días antes de la ruta con las personas inscritas.
 
 
BAZKIDEAK/ SOCIOS;  10,00€ //  GAINERAKOEK  / NO SOCIOS: 15,00€
Izena ematerakoan  ordaindu behar da / Se deberá abonar en el momento de apuntarse
Inskripzioen azken eguna: Maiatzak 28  / Ultimo día inscripciones: 28 de Mayo