MEKANIKA IKASTAROA / CURSO DE MECÁNICA
GURE BIZIKLETENTZAT ANTOLATUTAKO MANTENTZEA / MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA NUESTRAS BICIS
 
 
Data: Larunbata, 2018 ko martxoak 17
Fecha: Sábado 17 de marzo de 2018
Ordua: Gros auzoko Bizipoza bizikleta dendan goizeko 9:30 tan (Karkizano kalea 9)
Hora: 9:30h en la tienda de bicis Bizipoza de Gros (Calle Karkizano 9)
Arduraduna: Jorge Lamosa
Responsable: Jorge Lamosa
Iraupena: 9:30 tatik 13:30 ak arte
Duración:    9:30h – 13:30h
Talde txikia, gehienez 15 pertsona eta gutxienez 5
Grupo reducido, máximo 15 personas y mínimo 5
Irakaslea: Iñaki Fernández (Bizipoza)
Monitor: Iñaki Fernández (Bizipoza)
Izen-ematea: martxoak 5 etik Aurrera ; 10€ Bazkideek // 18€ Ez Bazkideek
Inscripción: a partir del 5 de marzo ; 10€ Socios // 18€ No socios
 
Deskribapena / Descripción:

Bizipoza dendako Iñaki Fernández mekanikariak ikastaro interesgarri hau emango du bizikletaren mantentzeari buruzko ezagupenak jakin nahi duten mendi bizikletarientzat. Jarraibideak ezartzea izango da helburua eta norberak bere biziketaren mantentzea egiteko gai izaten jakitea, baita taller-era noiz eraman behar dugun bereizi. Mantenimendu egoki bat egiteak bizikletaren funtzionamendua hobetu eta bere bizitza eta bere osagaiena luzatu dezake, eta horrekin batera dirua aurreztu.
Curso muy interesante impartido por Iñaki Fernández mecánico de Bizipoza y dirigido a ciclistas de montaña preocupados por el mantenimiento de sus bicis. El objetivo es aprender pautas y también adquirir conocimientos para llevar al día nosotros mismos el mantenimiento de nuestras bicis y saber cuándo acudir al taller a realizarlos. Haciendo un buen mantenimiento programado podemos mejorar el funcionamiento y alargar mucho la vida de las bicicletas y sus componentes, ahorrando también mucho dinero.

Gomendioak / Recomendaciones:

Ez da beharrezkoa inolako materialik eramatea.
No es necesario traer ningún tipo de material.