Eguna : 2018ko martxoaren 4ean  
Fecha : 4 de marzo 2018
Ordua: Goizeko  7etan  
Hora: 7:00h de la mañana
Irteera: Aularioetatik  
Salida: Aularios
Arduradunak: Aitor Larrañaga eta Maria Silva  
Responsables: Aitor Larrañaga y Maria Silva
Colaboradores - Laguntzaileak: Donostia Kirolak – Gipuzkoako Foru Aldundia -Kutxabank
 
AZALPENA / DESCRIPCIÓN:

Abodi eski estazioa bisitatuko dugu bertako basoez eta bistez disfrutatzeko. Zer esanik ez, iraupeneko eskiaz edo erraketaz gozatzeko izango dugun aukeraz.
Elurraren egoeraren  arabera azken uneko estazio aldaketa izan daiteke.
 
Visitamos la estación de Abodi para disfrutar de sus bosques y vistas. Ni que decir lo que vamos a disfrutar con las raquetas o con el esquí de fondo.
Según el estado de la nieve puede haber cambio de estación de última hora.
 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES:

Egunerako irteera. Golarretak edo erraketekin ibilbideak egiteko aukera dago. Erraketekin egingo diren paseoak ez dira gidatuak izango.
Bazkaria norberaren kontura izango da. 
Excursión para el día con posibilidad de paseos con raquetas. Los paseos con raquetas no serán guiados.
La comida será por cuenta de cada uno.
 
 
BAZKIDEEK  / SOCIOS: 25,00 - € //  GAINERAKOEK  / NO SOCIOS: 35,00 €
Izena ematerakoan  ordaindu behar da / Se deberá abonar en el momento de apuntarse
Inskripzioen hasiera: otsailak 19 (astelehena) / Apertura inscripciones: 19 de febrero (lunes)