IKATZOLAKO ERREKA
 
 
Artikutzako Olentzeroren aztarnaren bila / Tras la pista del Olentzero de Artikutza
 
IBILBIDEA / RECORRIDO:

Eguna : 2018ko Urtarrilak 7  
Fecha : 7 de Enero de 2018
Ordua: 8:00  
Hora: 8:00
Irteera: Autobus Geltokia  
Salida: Estación de autobuses
Arduraduna: Marko Sierra, Maite Jauregi  
Responsable: Marko Sierra, Maite Jauregi
Iraupena: 4 ordu  
Duración: 4 horas
Desnibelak: 650m gora, 650m behera, 13,3 km  
Desniveles: 650m ascenso, 650m descenso, 13,3km
Zailtasuna: Erdia  
Dificultad: Media
Colaboradores - Laguntzaileak: Donostia Kirolak – Gipuzkoako Foru Aldundia -Kutxabank
 
Gomendioak / Recomendaciones:
 
Oinetako aproposak, bastoiak eta argazki kamera.
Buen calzado, bastón, máquina de fotos.
 
Azalpena / Descripción:
 
Zailtasun erdiko senderismoko ibilaldi pedagogikoa. Geologia, basogintza, hidrologia, Artikutzako Natura 2000ko eremuko beste atea ezagutuko dugu. Etxean bazkalduko dugu.
Se trata de una excursión de senderismo pedagógica, de dificultad media. Daremos un repaso a la geología, la selvicultura, el espacio Natura 2000 de Artikutza donde visitaremos su otra puerta. Volveremos para comer en casa.
 
IBILBIDEA/RECORRIDO:

Alduntzin-Altzueta (tontorra)-Arriurdineta-Alduntzin
 

BAZKIDEEK  / SOCIOS: 14 € //  GAINERAKOEK  / NO SOCIOS: 19 €
Izena ematerakoan  ordaindu behar da / Se deberá abonar en el momento de apuntarse
Inskripzioen hasiera: Abenduak 26 (asteartea) / Apertura inscripciones: 26 de enero (martes)